"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 440 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2019 Quyết định số 4456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá”, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề truyền thống rèn Tây Phương Danh”, khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4458/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề bánh tráng Trường Cửu”, thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4460/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Nghĩa Hòa”, thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề nón lá Thuận Đức”, thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn.
29-11-2019 Quyết định số 4462/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận “Làng nghề dệt chiếu cói Công Thạnh”, thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện hoài Nhơn.
27-11-2019 Quyết định số 4415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27-11-2019 Quyết định số 4420/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đơn vị thực hiện đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2019.
27-11-2019 Quyết định số 4422/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh.
27-11-2019 Quyết định số 4425/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.
26-11-2019 Quyết định số 4408/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019.
25-11-2019 Quyết định số 4369/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, huyện Phù Cát và Vân Canh.
22-11-2019 Quyết định số 4360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2022.
21-11-2019 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
20-11-2019 Quyết định số 4314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi nghề cho ngư dân có hoạt động cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.
19-11-2019 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
19-11-2019 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định.
19-11-2019 Quyết định số 4291/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Hiệp hội Làng nghề Bình Định.
19-11-2019 Quyết định số 4298/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt - Pháp tỉnh Bình Định.
15-11-2019 Quyết định số 4261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc Khu đô thị Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (Điểm tái định cư số 01).
Chuyển tới trang:  /22     Số văn bản mỗi trang: 
23,678,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner