"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản được ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2005 Nghị quyết số 48/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Bình Định.
15-12-2005 Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004.
15-12-2005 Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 tỉnh Bình Định.
15-12-2005 Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15-12-2005 Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành bổ sung sữa đổi một số loại phí.
15-12-2005 Nghị quyết số 56/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông qua phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông qua phương án phân bổ nguồn vốn năm 2006 thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
15-12-2005 Nghị quyết số 59/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2006 của tỉnh.
15-12-2005 Nghị quyết số 60/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2006 của HĐND tỉnh.
15-12-2005 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
23,676,601 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner