"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 555 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 3286/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp Hội sản xuất và kinh doanh Rượu Bàu Đá Bình Định.
29-12-2006 Quyết định số 3291/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công trình Khu Cảng Nhơn Hội.
29-12-2006 Quyết định số 3292/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn Bình Định.
29-12-2006 Quyết định số 3303/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt phương án cấp phát thanh toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng trong vốn đối ứng của Tiểu dự án cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định.
29-12-2006 Quyết định số 3304/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học (kinh phí dự phòng).
29-12-2006 Quyết định số 3307/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban điều hành Dự án cấp tỉnh về “Phát triển chiến lược triển khai hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiến nâng cao năng lực xóa mù chữ tại Việt Nam”.
28-12-2006 Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-12-2006 Chỉ thị số 19/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2006 - 2007 trong điều kiện thiếu nguồn nước tưới.
27-12-2006 Quyết định số 3240/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.
27-12-2006 Quyết định số 3241/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.
27-12-2006 Quyết định số 3255/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Lưới điện hạ thế Năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định.
27-12-2006 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2007.
26-12-2006 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trên địa bàn tỉnh.
26-12-2006 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
25-12-2006 Chỉ thị số 18/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch LMLM tái phát trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2006 Quyết định số 3210/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Cụm công nghiệp thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.
25-12-2006 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn.
25-12-2006 Quyết định số 872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
25-12-2006 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại Lâm trường Sông Kôn thành Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn.
25-12-2006 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức lại Lâm trường Hà Thanh thành Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh.
Chuyển tới trang:  /28     Số văn bản mỗi trang: 
23,570,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner