"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 501 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2008.
31-12-2007 Quyết định số 865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn năm 2007 thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg.
31-12-2007 Quyết định số 866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2008.
31-12-2007 Quyết định số 867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh.
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch sử dụng đất năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008.
27-12-2007 Quyết định số 3166/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Hiệp hội Làng nghề Bình Định.
26-12-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tây Sơn.
26-12-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ về nhiệm vụ công tác năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ về dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ về danh mục đầu tư xây dựng năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Phù Mỹ.
26-12-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
26-12-2007 Quyết định số 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
24-12-2007 Quyết định số 845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc.
24-12-2007 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Đền thờ Võ Duy Dương.
Chuyển tới trang:  /26     Số văn bản mỗi trang: 
23,690,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner