"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 415 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 2955/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí cứu trợ xã hội cho nhân dân tỉnh Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt năm 2008.
31-12-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009.
31-12-2008 Quyết định số 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn tỉnh.
30-12-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-12-2008 Quyết định số 2902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong năm 2008 cho ngân sách các huyện.
26-12-2008 Quyết định số 2915/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2381/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.
26-12-2008 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Bình Định.
26-12-2008 Quyết định số 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
25-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2008 Quyết định số 2755/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của chi cục bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.
25-12-2008 Quyết định số 2873/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm Giống vật nuôi.
25-12-2008 Quyết định số 2874/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
25-12-2008 Quyết định số 2875/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thành Chi cục Lâm nghiệp.
25-12-2008 Quyết định số 2876/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
25-12-2008 Quyết định số 2877/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
25-12-2008 Quyết định số 2883/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định.
24-12-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định.
24-12-2008 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định.
22-12-2008 Quyết định số 720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2009.
Chuyển tới trang:  /21     Số văn bản mỗi trang: 
23,690,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner