"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 421 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 3331/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của hội nghị tư vấn công tác tôn giáo tỉnh.
31-12-2009 Quyết định số 3367/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Định.
31-12-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh.
31-12-2009 Quyết định số 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế nhà đất năm 2010.
31-12-2009 Quyết định số 882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành từ năm 1996 – 2007 quy định Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Định.
31-12-2009 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu và quy định về Nhật ký khai thác và Báo cáo khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-12-2009 Quyết định số 873QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2009 (bổ sung).
30-12-2009 Quyết định số 875QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
30-12-2009 Quyết định số 876QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010.
28-12-2009 Quyết định số 3274/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt vốn Quỹ Giải quyết việc làm địa phương để cho vay giải quyết việc làm dành riêng cho người tàn tật.
25-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch sử dụng đất năm 2010.
25-12-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của HĐND huyện.
25-12-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐNDK9 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2010.
25-12-2009 Chỉ thị số 13CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-12-2009 Quyết định số 3247/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định trên cơ sở Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh.
25-12-2009 Quyết định số 3248/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010.
Chuyển tới trang:  /22     Số văn bản mỗi trang: 
23,658,281 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner