"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 357 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-12-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-12-2010 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn tỉnh Bình Định từ năm 2010 đến năm 2020.
28-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã Vận tải Bình Minh.
28-12-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
23-12-2010 Quyết định số 3012/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về định mức kinh phí hỗ trợ về dân sinh, nhà cửa, tàu thuyền bị thiệt hại do mưa lũ năm 2010 gây ra.
22-12-2010 Quyết định số 2986/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2010.
21-12-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô.
21-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô.
21-12-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp tỉnh Bình Định.
21-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp tỉnh Bình Định.
20-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của huyện.
17-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của huyện.
17-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện.
15-12-2010 Quyết định số 2951/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Bình Định đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /18     Số văn bản mỗi trang: 
23,658,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner