"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 497 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015.
30-12-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020.
30-12-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.
30-12-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-12-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
29-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
29-12-2011 Chỉ thị số 15/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác trái phép rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, phòng cháy, chữa chảy rừng và chống người thi hành công vụ.
29-12-2011 Quyết định số 3037/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
29-12-2011 Quyết định số 3050/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2012.
29-12-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Đài truyền thanh và quy định mức tiền công đối với các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ ở cấp xã.
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-12-2011 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 và số 137/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh.
29-12-2011 Quyết định số 715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-12-2011 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-12-2011 Quyết định số 3006/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên.
28-12-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
28-12-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
28-12-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-12-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh.
28-12-2011 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2011.
Chuyển tới trang:  /25     Số văn bản mỗi trang: 
23,593,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner