"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 32 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
29-12-2011 Chỉ thị số 15/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác trái phép rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, phòng cháy, chữa chảy rừng và chống người thi hành công vụ.
13-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2012.
02-12-2011 Chỉ thị số 13/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường các biện pháp để đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu và bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm 2011 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
17-11-2011 Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ.
04-11-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
27-10-2011 Chỉ thị số 12/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân 2011-2012 và cả năm 2012.
19-10-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển.
26-09-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-09-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
24-08-2011 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-07-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
30-06-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
22-06-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 2011 - 2015 theo Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
10-06-2011 Chỉ thị số 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011.
02-06-2011 Chỉ thị số 6/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước các cấp nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
20-05-2011 Chỉ thị số 2/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp.
20-05-2011 Chỉ thị số 9/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-05-2011 Chỉ thị số 08/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác phòng, tránh thiên tai, lũ lụt, tìm liếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2011.
12-05-2011 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,508,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner