"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 64 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn kế hoạch sử dụng đất năm 2012 của huyện.
21-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua kế hoạch thực hiện dự án khu dân cư ngã 3 Quốc lộ 19 - đường Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2011-2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện giai đoạn năm 2011-2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua chương trình hành động vì trẻ em huyện Tây Sơn giai đoạn năm 2011-2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Tây Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.
21-12-2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về chương trình hoạt động của Hội động nhân dân huyện năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015.
09-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.
09-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.
09-12-2011 Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
23,491,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner