"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 531 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
31-12-2013 Quyết định số 4087/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Wash Tam Quan - Bình Định công suất 4,5 triệu sản phẩm/năm tại Cụm công nghiệp Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, của Công ty cổ phần công nghệ Wash HNC.
31-12-2013 Quyết định số 4094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường GPMB đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh.
31-12-2013 Quyết định số 4095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
31-12-2013 Quyết định số 4127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" của tỉnh Bình Định.
30-12-2013 Quyết định số 4063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
30-12-2013 Quyết định số 4077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 - 2016.
30-12-2013 Quyết định số 4078/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015.
27-12-2013 Quyết định số 4024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Thạnh.
27-12-2013 Quyết định số 4037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
27-12-2013 Quyết định số 4039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
26-12-2013 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020.
25-12-2013 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ 4.900 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt năm 2013.
25-12-2013 Quyết định số 3997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Trường Quân chính Quân khu 5.
25-12-2013 Quyết định số 3998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ thảm sát Giếng Đồn.
25-12-2013 Quyết định số 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Thành Tà Kơn.
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.
24-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách huyện năm 2014.
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch triển khai thực hiện Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện.
Chuyển tới trang:  /27     Số văn bản mỗi trang: 
23,690,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner