"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 460 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 4935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối vào các tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.
29-12-2017 Quyết định số 4959/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Bình Định.
28-12-2017 Quyết định số 4897/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2018.
28-12-2017 Quyết định số 4922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố thực hiện Chính sách Kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 2016 và 2017, trên địa bàn tỉnh (Phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền).
28-12-2017 Quyết định số 4923/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2021.
27-12-2017 Quyết định số 4848/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
27-12-2017 Quyết định số 4857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-12-2017 Quyết định số 4833/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018.
25-12-2017 Quyết định số 4809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
22-12-2017 Quyết định số 4797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
22-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2017 Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung chính sách về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
22-12-2017 Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-12-2017 Quyết định số 4772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
20-12-2017 Quyết định số 4735/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.
19-12-2017 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.
19-12-2017 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
23,690,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner