"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 419 văn bản do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2019 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
19-11-2019 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
19-11-2019 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định.
15-11-2019 Quyết định số 4261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc Khu đô thị Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (Điểm tái định cư số 01).
14-11-2019 Quyết định số 4241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn.
14-11-2019 Quyết định số 4244/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc.
14-11-2019 Quyết định số 4252/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035.
13-11-2019 Quyết định số 4226/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã (thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” của tỉnh Bình Định năm 2019).
12-11-2019 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định.
11-11-2019 Quyết định số 4190/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2022.
11-11-2019 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.
11-11-2019 Quyết định số 4208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-11-2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-11-2019 Quyết định số 4157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
08-11-2019 Quyết định số 4164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định.
08-11-2019 Quyết định số 4165/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư Công trình: Tác phẩm tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
08-11-2019 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chủ trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2021.
08-11-2019 Quyết định số 4181/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018.
07-11-2019 Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 1, xã Mỹ An và Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.
07-11-2019 Quyết định số 4142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 2, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.
Chuyển tới trang:  /21     Số văn bản mỗi trang: 
23,658,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner