"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 6298 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 86 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 77 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 931 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 402 văn bản
 
Công nghiệp 108 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 894 văn bản
 
Đầu tư 131 văn bản
 
Doanh nghiệp 79 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 197 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 157 văn bản
 
Hành chính 1430 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 11 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 125 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 389 văn bản
 
Lâm nghiệp 85 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 37 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại 33 văn bản
 
Nhà ở 81 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 450 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới 41 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 224 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 343 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 204 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 90 văn bản
 
Thủ tục hành chính 216 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 208 văn bản
 
Thương mại 35 văn bản
 
Tư pháp 253 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 232 văn bản
 
Y tế 173 văn bản
 
22,936,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner