"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 6560 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 88 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 80 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 948 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 415 văn bản
 
Công nghiệp 111 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 908 văn bản
 
Đầu tư 139 văn bản
 
Doanh nghiệp 79 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 207 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 160 văn bản
 
Hành chính 1438 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 11 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 130 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 390 văn bản
 
Lâm nghiệp 87 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 38 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại 33 văn bản
 
Nhà ở 86 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 467 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới 42 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 235 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 351 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 210 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 96 văn bản
 
Thủ tục hành chính 253 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 210 văn bản
 
Thương mại 37 văn bản
 
Tư pháp 258 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 237 văn bản
 
Y tế 174 văn bản
 
23,500,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner