"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2006)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 3307/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban điều hành Dự án cấp tỉnh về “Phát triển chiến lược triển khai hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiến nâng cao năng lực xóa mù chữ tại Việt Nam”.
29-12-2006 Quyết định số 3292/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn Bình Định.
27-12-2006 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2007.
27-12-2006 Quyết định số 3255/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Lưới điện hạ thế Năng lượng nông thôn II tỉnh Bình Định.
27-12-2006 Quyết định số 3240/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin Bình Định sang hoạt động theo cơ chế tài chính của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.
26-12-2006 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trên địa bàn tỉnh.
25-12-2006 Quyết định số 872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
21-12-2006 Quyết định số 3193/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Cửa hàng xăng dầu số 4 đến ngã 3 Đống Đa).
17-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hành hóa phục vụ miền núi năm 2007.
17-12-2006 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010.
17-12-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.
17-12-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-12-2006 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2005.
17-12-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2007 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,290,365 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner