"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-12-2011 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2011.
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2011-2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn kế hoạch sử dụng đất năm 2012 của huyện.
21-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
15-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
09-12-2011 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
22-11-2011 Quyết định số 2653/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mặt hàng đá xay nghiền vào danh mục hàng hóa phải thực hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh.
22-11-2011 Quyết định số 2651/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Bình Định.
20-11-2011 Quyết định số 2632/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề se chỉ xơ dừa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2011.
08-11-2011 Quyết định số 2546/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tái định cư rút gọn 4 tuyến đường thuộc Chương trình năm thứ 3, Dự án Giao thông nông thôn 3, tỉnh Bình Định.
07-11-2011 Quyết định số 2541/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung 54 thủ tục hành chính, công bố mới 01 thủ tục hành chính và công bố bãi bỏ 119 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
04-11-2011 Quyết định số 2545/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch công tác của tổ giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.
01-03-2011 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống dịch LMLM trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,113,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner