"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2011 Quyết định số 2832/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015.
12-12-2011 Quyết định số 2809/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới 03 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 17 thủ tục hành chính và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
09-12-2011 Quyết định số 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
09-12-2011 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,113,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner