"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2011 Quyết định số 665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bán nước máy năm 2012 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định.
21-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
15-12-2011 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2012.
15-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số điều để thực hiện Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-12-2011 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
13-12-2011 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
09-12-2011 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,117,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner