"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015.
21-12-2011 Quyết định số 2914/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
21-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
13-12-2011 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
13-12-2011 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2012.
13-12-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015.
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
09-12-2011 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,118,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner