"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp - Nông thôn (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Quyết định số 2948/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển giống bò thịt, bò sữa tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Sơn giai đoạn 2011-2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
13-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
09-12-2011 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,117,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner