"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số điều để thực hiện Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
13-12-2011 Quyết định số 2829/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
09-12-2011 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,118,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner