"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
30-12-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-12-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.
30-12-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020.
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015.
29-12-2011 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 và số 137/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh.
29-12-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Đài truyền thanh và quy định mức tiền công đối với các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ ở cấp xã.
29-12-2011 Quyết định số 3050/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2012.
29-12-2011 Quyết định số 3037/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.
28-12-2011 Quyết định số 701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm yến sào Bình Định.
28-12-2011 Quyết định số 700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
28-12-2011 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Đình Vạn An thuộc xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.
28-12-2011 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Núi Mun, thuộc xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ.
28-12-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chế độ dinh dưỡng thường xuyên, tiền công của huấn luyện viên, vận động viên và tiền công tập luyện, thi đấu các giải thể thao thành tích cao.
22-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-12-2011 Quyết định số 665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bán nước máy năm 2012 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định.
21-12-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-12-2011 Quyết định số 2914/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
21-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,113,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner