"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thủ tục hành chính (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015.
29-12-2011 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 và số 137/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh.
28-12-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
22-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Tây Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.
12-12-2011 Quyết định số 2809/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới 03 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 17 thủ tục hành chính và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
09-12-2011 Quyết định số 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,118,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner