"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 60 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2012 Quyết định số 2979/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.
24-12-2012 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh về quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác titan trên địa bàn tỉnh.
21-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện.
20-12-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-12-2012 Quyết định số 695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập hồ A - Thủy điện Vĩnh Sơn (thuộc địa phận tỉnh Bình Định).
10-12-2012 Quyết định số 2750/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xanh Vũng Chua.
10-12-2012 Quyết định số 2747/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
21-11-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ban hành tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh.
21-11-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
21-11-2012 Quyết định số 2607/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015.
19-11-2012 Quyết định số 2572/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích vụ thảm sát Kim Tài, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn.
16-11-2012 Quyết định số 2566/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng thuộc Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - tỉnh Bình Định.
13-11-2012 Quyết định số 2506/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Nghĩa trang (mới) thành phố Quy Nhơn.
12-11-2012 Quyết định số 2491/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner