"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nhà ở (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Nhà ở được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2012 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh về quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác titan trên địa bàn tỉnh.
07-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-11-2012 Quyết định số 2669/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.
21-11-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ban hành tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh.
16-11-2012 Quyết định số 2565/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay đối tượng chính sách có thời hạn nước ngoài, cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay phát triển ngành Lâm nghiệp vốn trung ương năm 2012.
23-10-2012 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện xây dựng nhà ở cho 982 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở thuộc diện bổ sung giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh đối với 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ.
05-10-2012 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009-2020.
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-05-2012 Quyết định số 250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2015.
20-04-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí đối tượng được mua, thuê, thuê mua; thủ tục chuyển nhượng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
04-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá nhà rầm để thực hiện bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15-02-2012 Quyết định số 252/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một số lô đất thuộc Khu tái định cư Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.
13-01-2012 Quyết định số 91/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một số lô đất thuộc Khu dân cư B - Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner