"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2012 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
10-12-2012 Quyết định số 2750/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xanh Vũng Chua.
10-12-2012 Quyết định số 2747/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-11-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ban hành tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh.
19-11-2012 Quyết định số 2572/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích vụ thảm sát Kim Tài, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn.
14-11-2012 Quyết định số 2518/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cơ chế thanh toán, mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012.
13-11-2012 Quyết định số 2506/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Nghĩa trang (mới) thành phố Quy Nhơn.
31-10-2012 Quyết định số 2411/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Thanh Niên (nối dài) bổ sung vào quy hoạch Khu Đô thị - Thương mại An Phú.
26-10-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.
05-10-2012 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009-2020.
11-09-2012 Quyết định số 511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06-09-2012 Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch cấp nước tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
16-07-2012 Quyết định số 1438/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trường Định.
12-07-2012 Quyết định số 1408/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn Bình Định.
24-05-2012 Quyết định số 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh.
27-04-2012 Quyết định số 860/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao nhận thức về Nước sạch và Chất thải rắn giai đoạn mở rộng 2012 - 2014 của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.
12-03-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner