"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Quyết định số 3046/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017.
26-12-2012 Quyết định số 3045/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định.
19-12-2012 Quyết định số 2904/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
28-11-2012 Quyết định số 2664/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của tỉnh Bình Định năm 2013 và tháng 01/2014.
12-11-2012 Quyết định số 2490/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định.
03-10-2012 Quyết định số 2155/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
03-10-2012 Quyết định số 2150/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
24-08-2012 Quyết định số 1798/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí đóng bảo hiểm y tế năm 2011 cho người hiến bộ phận cơ thể người.
14-08-2012 Quyết định số 466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2012-2015 của tỉnh Bình Định thực hiện chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm.
27-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
13-07-2012 Quyết định số 1433/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2012 và Kế hoạch chi tiết thực hiện hoạt động tiểu Hợp phần B4.2 "Nhân rộng mô hình điểm tăng cường năng lực y tế dự phòng tuyến huyện" thuộc Hợp phần Y tế; Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) giai đoạn 2011-2014 tỉnh Bình Định.
12-07-2012 Quyết định số 1412/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
26-06-2012 Quyết định số 322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner