"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên thôn, làng, khu phố làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
12-11-2012 Quyết định số 2490/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định.
09-11-2012 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
09-11-2012 Quyết định số 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Giám định Tư pháp và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
11-10-2012 Quyết định số 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.
05-09-2012 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 và Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
06-07-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-06-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.
18-06-2012 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
12-06-2012 Quyết định số 1187/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
31-05-2012 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy trong thanh - thiếu niên" trên địa bàn tỉnh.
15-05-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner