"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2012 Quyết định số 3069/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định.
12-12-2012 Quyết định số 2795/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2012.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
03-12-2012 Quyết định số 2688/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giao đoạn 2011 - 2015.
21-11-2012 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định.
12-11-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
29-10-2012 Quyết định số 2388/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Dự án Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định năm 2012.
03-10-2012 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
24-09-2012 Quyết định số 2048/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015.
10-08-2012 Quyết định số 1690/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
12-07-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Định.
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
18-04-2012 Quyết định số 780/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kinh phí thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2012.
18-04-2012 Quyết định số 779/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2012.
30-03-2012 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner