"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.
12-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2013 và phân bố dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
02-11-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài.
09-10-2012 Quyết định số 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013.
24-09-2012 Quyết định số 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh về ban hành Chính sách khuyến khích giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-09-2012 Quyết định số 511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
01-06-2012 Quyết định số 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012.
28-03-2012 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.
26-03-2012 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020.
10-02-2012 Quyết định số 204/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011 và thu vượt dự toán nguồn thu xổ số kiến thiết tỉnh năm 2011 sang 2012.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner