"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Quyết định số 2935/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
23-11-2012 Quyết định số 2636/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.
23-11-2012 Quyết định số 2635/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.
23-11-2012 Quyết định số 2634/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh.
16-11-2012 Quyết định số 2565/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay đối tượng chính sách có thời hạn nước ngoài, cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay phát triển ngành Lâm nghiệp vốn trung ương năm 2012.
15-11-2012 Quyết định số 2553/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định.
24-09-2012 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.
30-08-2012 Quyết định số 1845/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
01-06-2012 Quyết định số 1118/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định.
10-04-2012 Quyết định số 180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
22-03-2012 Quyết định số 522/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
16-03-2012 Quyết định số 469/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2011.
16-03-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15-03-2012 Quyết định số 460/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.
14-02-2012 Quyết định số 251/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner