"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 35 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.
21-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách huyện năm 2013.
12-12-2012 Quyết định số 683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (nguồn vốn của tỉnh).
12-12-2012 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2013 và phân bố dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015.
29-11-2012 Quyết định số 2669/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.
21-11-2012 Quyết định số 2606/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm hoạt động Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định.
16-11-2012 Quyết định số 2565/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay đối tượng chính sách có thời hạn nước ngoài, cho vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay phát triển ngành Lâm nghiệp vốn trung ương năm 2012.
31-10-2012 Quyết định số 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương.
09-10-2012 Quyết định số 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013.
08-10-2012 Quyết định số 2182/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đối tượng và thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính.
20-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thế thao.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
10-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2011.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner