"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển huyện năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
14-11-2012 Quyết định số 623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể quản lý chất thải y tế đến năm 2015 của tỉnh Bình Định và Kế hoạch Quản lý chất thải tại các bệnh viện dự kiến đầu tư từ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.
27-09-2012 Quyết định số 2089/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
10-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2012 từ các nguồn vốn do huyện quản lý.
15-05-2012 Quyết định số 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2012.
27-04-2012 Quyết định số 860/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao nhận thức về Nước sạch và Chất thải rắn giai đoạn mở rộng 2012 - 2014 của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định.
30-03-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2012.
20-03-2012 Quyết định số 508/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ.
13-03-2012 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục và đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner