"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cơ cấu tổ chức (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 73 văn bản thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2012 Quyết định số 3069/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định.
26-12-2012 Quyết định số 3046/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017.
26-12-2012 Quyết định số 3045/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 2934/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng thị xã An Nhơn khóa III (nhiệm kỳ 2012 - 2017).
19-12-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định".
12-12-2012 Quyết định số 2793/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định khóa IV (nhiệm kỳ 2012 - 2017).
07-12-2012 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chủ trương và thẩm quyền ban hành chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định.
03-12-2012 Quyết định số 2688/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giao đoạn 2011 - 2015.
29-11-2012 Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định.
21-11-2012 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định.
21-11-2012 Quyết định số 2606/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm hoạt động Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định.
12-11-2012 Quyết định số 2494/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Thành lập Hiệp hội Du lịch Bình Định.
07-11-2012 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
17-10-2012 Quyết định số 2259/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định.
28-09-2012 Quyết định số 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.
27-09-2012 Quyết định số 2088/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.
27-09-2012 Quyết định số 2087/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner