"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quốc phòng -Biên giới (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Quốc phòng -Biên giới được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015.
21-11-2012 Quyết định số 2607/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015.
07-11-2012 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
11-10-2012 Quyết định số 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.
05-06-2012 Quyết định số 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Định.
01-06-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh.
13-04-2012 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner