"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hành chính (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 310 văn bản thuộc lĩnh vực Hành chính được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2012 Quyết định số 3069/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định.
26-12-2012 Quyết định số 3046/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017.
26-12-2012 Quyết định số 3045/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định.
26-12-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.
25-12-2012 Quyết định số 2979/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.
24-12-2012 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh về quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác titan trên địa bàn tỉnh.
21-12-2012 Quyết định số 2945/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 2935/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 2934/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu tù chính trị cách mạng thị xã An Nhơn khóa III (nhiệm kỳ 2012 - 2017).
19-12-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định".
19-12-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015.
19-12-2012 Quyết định số 2904/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2015.
18-12-2012 Quyết định số 2892/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.
17-12-2012 Quyết định số 2878/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bình Định.
13-12-2012 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.
13-12-2012 Quyết định số 2845/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án Bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner