"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Quyết định số 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-12-2012 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đơn giá cung cấp nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa cung cấp.
12-12-2012 Quyết định số 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp.
12-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
07-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá bán nước máy từ năm 2013 đến năm 2015 do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định cung cấp.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
07-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2011 - 2015.
22-11-2012 Quyết định số 2608/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá cước vận chuyển và bốc xếp Ximăng xây dựng đường Bê tông giao thông nông thôn.
21-11-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
15-10-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
11-10-2012 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá đất ở khu dân cư tại khu đất quốc phòng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
10-10-2012 Quyết định số 2213/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2012.
09-10-2012 Quyết định số 554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt 03 xã khu Đông, thị xã An Nhơn do Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn cung cấp.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner