"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thủ tục hành chính (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 61 văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2012 Quyết định số 3045/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Định.
25-12-2012 Quyết định số 2979/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.
24-12-2012 Quyết định số 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh về quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác titan trên địa bàn tỉnh.
21-12-2012 Quyết định số 2945/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.
20-12-2012 Quyết định số 2935/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định.
18-12-2012 Quyết định số 2892/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.
17-12-2012 Quyết định số 2878/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bình Định.
12-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05-12-2012 Quyết định số 665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
05-12-2012 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định.
29-11-2012 Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định.
28-11-2012 Quyết định số 2667/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định.
21-11-2012 Quyết định số 636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-11-2012 Quyết định số 2561/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Bình Định.
12-11-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-11-2012 Quyết định số 2491/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-11-2012 Quyết định số 2490/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định.
05-11-2012 Quyết định số 2443/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới 06 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 36 thủ tục hành chính; bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner