"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định".
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015.
07-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
26-11-2012 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.
14-11-2012 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.
07-11-2012 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
25-10-2012 Quyết định số 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.
19-10-2012 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-10-2012 Quyết định số 565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-10-2012 Quyết định số 556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
05-06-2012 Quyết định số 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Định.
01-06-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,485,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner