"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bồi thường - Giải phóng mặt bằng (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Bồi thường - Giải phóng mặt bằng được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21-11-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
25-07-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06-07-2012 Quyết định số 1372/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-06-2012 Quyết định số 1183/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tái định cư rút gọn Tuyến đường Tây Giang - Bình Tường, thuộc Dự án GTNT3, tỉnh Bình Định.
24-05-2012 Quyết định số 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner