"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2012 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đơn giá cung cấp nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa cung cấp.
12-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí khen thưởng đối với doanh nghiệp.
07-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ lệ phí giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-11-2012 Quyết định số 2674/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Bình Định nhiệm kỳ 2012 - 2016.
23-11-2012 Quyết định số 2641/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn.
23-11-2012 Quyết định số 2640/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn.
23-11-2012 Quyết định số 2639/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
23-11-2012 Quyết định số 2638/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty Cấp thoát nước Bình Định.
23-11-2012 Quyết định số 2637/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định.
23-11-2012 Quyết định số 2636/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.
23-11-2012 Quyết định số 2635/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.
23-11-2012 Quyết định số 2634/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh.
23-11-2012 Quyết định số 2633/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
23-11-2012 Quyết định số 2632/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.
16-11-2012 Quyết định số 2561/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Bình Định.
05-11-2012 Quyết định số 2453/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội Doanh nhân Bình Định.
27-09-2012 Quyết định số 2098/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự xác định giá trị tài sản để cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
18-09-2012 Quyết định số 1986/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt I).
20-07-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/ND-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,118 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner