"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 31 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.
10-12-2012 Quyết định số 2751/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Hội Tâm lý - Giáo dục học tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
07-12-2012 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Bình Định.
07-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
07-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.
05-12-2012 Quyết định số 665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
05-12-2012 Quyết định số 663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định thành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.
03-12-2012 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.
29-11-2012 Quyết định số 2669/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 cho Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.
16-11-2012 Quyết định số 2566/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng thuộc Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 - tỉnh Bình Định.
09-11-2012 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
09-11-2012 Quyết định số 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Giám định Tư pháp và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
16-10-2012 Quyết định số 565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
10-09-2012 Quyết định số 1932/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh Bình Định năm 2012.
31-08-2012 Quyết định số 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2015 và Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012.
28-08-2012 Quyết định số 1822/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định.
31-07-2012 Quyết định số 1594/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,508,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner