"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo (Năm 2012)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-09-2012 Quyết định số 1910/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
26-07-2012 Quyết định số 1504/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
25-07-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.
12-06-2012 Quyết định số 1187/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner