"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 91 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
31-12-2013 Quyết định số 4094/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường GPMB đối với dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh.
27-12-2013 Quyết định số 4024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Thạnh.
24-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Phong.
24-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch sử dụng đất năm 2014 của huyện.
23-12-2013 Quyết định số 3954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí danh mục dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do.
20-12-2013 Quyết định số 3926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cầu 16, huyện Tây Sơn.
18-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-12-2013 Quyết định số 3849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Phước An (xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
16-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.
16-12-2013 Quyết định số 3816/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh để lập thành tích chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX.
13-12-2013 Quyết định số 3803/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
12-12-2013 Quyết định số 3764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thành phố Quy Nhơn.
11-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
06-12-2013 Quyết định số 3716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất tỉnh thu tiền thuê đất nộp một lần đối với dự án Khu du lịch Khách sạn và Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.
05-12-2013 Quyết định số 3683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.
25-11-2013 Quyết định số 3516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại huyện Hoài Nhơn.
25-11-2013 Quyết định số 3515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Bồng Sơn.
25-11-2013 Quyết định số 3514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Tam Quan.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner