"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin và Truyền thông (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
09-12-2013 Quyết định số 3736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
14-11-2013 Quyết định số 3394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Định.
27-09-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
30-08-2013 Quyết định số 2372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.
15-07-2013 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (E-regulation) giai đoạn III tại Bình Định.
04-06-2013 Quyết định số 1440/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
28-05-2013 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner