"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 41 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2013 Quyết định số 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Thành Tà Kơn.
25-12-2013 Quyết định số 3998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ thảm sát Giếng Đồn.
25-12-2013 Quyết định số 3997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Trường Quân chính Quân khu 5.
20-12-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
06-12-2013 Quyết định số 3716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá đất tỉnh thu tiền thuê đất nộp một lần đối với dự án Khu du lịch Khách sạn và Nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.
21-11-2013 Quyết định số 3464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên).
14-11-2013 Quyết định số 3394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-10-2013 Quyết định số 3151/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh.
11-10-2013 Quyết định số 3007/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn.
11-10-2013 Quyết định số 2940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng tiêu chí tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Điểm du lịch tại điểm số 3 - Tuyến điển du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu.
30-09-2013 Quyết định số 2767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Hòn Đụn.
30-09-2013 Quyết định số 2766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Cửa Khẩu Đèo Ngụy - Dốc Dài.
30-09-2013 Quyết định số 2765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Nơi Đặt Đài Tiếng Nói Nam Bộ Trong Kháng Chiến Chống Pháp.
27-09-2013 Quyết định số 2738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ Thảm Sát Đá Bàn.
27-09-2013 Quyết định số 2737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Địa Điểm In Bạc Tín Phiếu Liên Khu V Thuộc Xã An Hòa, Huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
19-09-2013 Quyết định số 2615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 18/7/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020".
30-08-2013 Quyết định số 2372/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,488,722 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner