"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 35 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030" của tỉnh Bình Định.
23-12-2013 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh Bình Định đến năm 2015.
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
20-12-2013 Quyết định số 3931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tạm thời định mức số lượng, chủng loại xe ôtô cứu thương, xe ôtô chuyên dùng trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Định phục vụ công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng.
19-12-2013 Quyết định số 3905/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" của tỉnh Bình Định.
17-12-2013 Quyết định số 3852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
05-12-2013 Quyết định số 3681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch quản lý chất thải tại các bệnh viện được đâu tư theo Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.
27-11-2013 Quyết định số 3541/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người của tỉnh Bình Định năm 2014 và tháng 01/2015.
22-11-2013 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020" của tỉnh Bình Định .
20-11-2013 Quyết định số 3439/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thành Công ty cổ phần.
15-11-2013 Quyết định số 3400/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.
07-11-2013 Quyết định số 3314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
30-10-2013 Quyết định số 3193/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban thẩm định việc đề xuất điều chỉnh giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
28-10-2013 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đơi với các gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện các công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Bình Định (ABD).
15-10-2013 Quyết định số  3023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất y tế năm 2013 (lần 2) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
30-07-2013 Quyết định số 2053/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y tỉnh Bình Định.
22-07-2013 Quyết định số 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner