"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
06-12-2013 Quyết định số 3727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
05-12-2013 Quyết định số 3683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.
04-12-2013 Quyết định số 3667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Bình Định.
20-11-2013 Quyết định số 3440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng.
19-11-2013 Quyết định số 3425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2014.
15-11-2013 Quyết định số 3400/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.
13-11-2013 Quyết định số 3374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bình Định.
11-10-2013 Quyết định số 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định.
20-09-2013 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Tây Sơn.
10-09-2013 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06-09-2013 Quyết định số 2493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoài Ân.
26-07-2013 Quyết định số 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-07-2013 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định.
17-07-2013 Quyết định số 1873/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách chỉ đạo các địa phương trong công tác tuyển quân hàng năm.
16-07-2013 Quyết định số 1858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.
12-07-2013 Quyết định số 1845/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.
08-07-2013 Quyết định số 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao tổ chức bộ máy, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh ủy.
05-07-2013 Quyết định số 1775/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền xử lý vi phạm hành chính.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,490,639 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner