"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
09-12-2013 Quyết định số 3736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.
06-12-2013 Quyết định số 3729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách đối với nhân lực có trình độ cao năm 2013.
06-12-2013 Quyết định số 3728/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện chính sách đối với nhân lực có trình độ cao năm 2013.
16-10-2013 Quyết định số  3050/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đầu tư công nghệ sản xuất - tái chế các sản phẩm từ cao su thiên nhiên và cao su phế liệu của Công ty TNHH Nhật Khánh.
30-09-2013 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định.
11-09-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bình Định.
15-08-2013 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
18-07-2013 Quyết định số 1892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013.
21-06-2013 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Bình Định năm 2013.
20-06-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định.
04-06-2013 Quyết định số 1440/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định.
22-05-2013 Quyết định số 1314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013.
16-05-2013 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 29 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định.
25-02-2013 Quyết định số 474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2013.
04-02-2013 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Bình Định.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,485,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner