"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014.
25-11-2013 Quyết định số 3516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại huyện Hoài Nhơn.
25-11-2013 Quyết định số 3515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Bồng Sơn.
25-11-2013 Quyết định số 3514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại thị trấn Tam Quan.
31-10-2013 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
21-10-2013 Quyết định số 3084/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016.
29-08-2013 Quyết định số 2355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
14-08-2013 Quyết định số 2211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định.
15-07-2013 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.
28-06-2013 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định.
22-05-2013 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.
20-05-2013 Quyết định số 1294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2013.
12-04-2013 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các hệ số K thành phần làm cơ sở để tính toán mức tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
12-04-2013 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn của Công ty cổ phần Phú Tài.
04-03-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác trái phép rừng; vận chuyển, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước; phòng cháy, chữa cháy rừng và chống người thi hành công vụ.
18-01-2013 Quyết định số 160/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
23,491,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner